Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012

Ολυμπία και Μυκήνες κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον των τουριστών τον Ιούλιο, ενώ η γενική μείωση των εισπράξεων είναι 20,3%


Δραματική μείωση επισκεψιμότητας είχαν τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι τον Ιούλιο του 2012 με πρωτοφανή εξαίρεση τον χώρο των Μυκηνών και της Ολυμπίας που διατήρησαν το ενδιαφέρον των τουριστών σε υψηλό επίπεδο. Από τα ποσοστά της ελληνικής στατιστικής υπηρεσίας, φαίνεται ότι η Πελοπόννησος έλκει περισσότερο τους αρχαιολάτρες για τις Μυκήνες και την Ολυμπία, παρά για την Επίδαυρο, την Αρχαία Κόρινθο ή τον Μιστρά.

Σύμφωνα με την Έρευνα Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων ανακοινώνονται τα ακόλουθα:
  • Κατά το μήνα Ιούλιο 2012 παρουσιάστηκε μείωση των επισκεπτών των Μουσείων σε ποσοστό 11,7%, καθώς και μείωση των εισπράξεων κατά 20,3% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011.
  • Στους αρχαιολογικούς χώρους επίσης παρατηρείται μείωση των επισκεπτών κατά
  • 1,1% και μείωση των αντίστοιχων εισπράξεων σε ποσοστό 11% σε σχέση με
  • τον αντίστοιχο μήνα του 2011 (Πίνακας 1).