Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2013

Εκπαιδευτικές επισκέψεις στην Κορινθία και την Πελοπόννησο

Ανάρτηση πληροφοριών σχετικών με εκπαιδευτικές επισκέψεις από τη Διεύθυνση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σχολικών Δραστηριοτήτων (ΣΕΠΕΔ) από την ιστοσελίδα e-yliko.gr. Υπογραμμίζω τις επισκέψεις που αφορούν την Κορινθία, οι οποίες είναι στο μουσείο της σχολής μηχανικού Λουτρακίου, στο μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας και στο ίδρυμα ελληνισμού στο Σχίνο. Επιπρόσθετα, προτείνω το Εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα: «το σαλιγκάρι» από την εταιρεία FEREIKOS στην Αρχαία Κόρινθο, το λαογραφικό μουσείο Κορίνθου που οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα για το 2013, στο ΕΚΦΕ Κορινθίας για πειράματα και στο Ράντσο στο Σοφικό.

Η ανάρτηση πληροφοριών σχετικών με εκπαιδευτικά προγράμματα/δραστηριότητες Μουσείων και λοιπές προτάσεις φορέων στην ιστοσελίδα e-yliko έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν ισοδυναμεί με έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού δεδομένου ότι δεν έχει ελεγχθεί η ποιότητα και το περιεχόμενο των προγραμμάτων αυτών ούτε η ασφάλεια των χώρων στους οποίους διεξάγονται.