Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2013

Επιδότηση μισθού ερευνητή σε επιχειρήσεις ανά Περιφέρεια

80 % Επιδοτηση μισθου για ερευνητικο προσωπικο σε επιχειρήσεις απο το ΕΣΠΑ 2013

Η δράση αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων για την πρόσληψη / απασχόληση ερευνητών/ερευνητριών, και συγκεκριμένα παρεχει επιδοτηση το 80% του μισθου σε επιχειρησεις για την απασχόληση ερευνητών/τριών που θα προσληφθούν για την υλοποίηση ερευνητικών έργων. Στη δράση μπορούν να υποβληθούν προτάσεις για ερευνητικές δραστηριότητες, από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, όλων των κλάδων της οικονομίας και όλων των μεγεθών.