Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2013

Πειθαρχικό συμβούλιο στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Στη συγκρότηση Πειθαρχικών Συμβουλίων για τους υπαλλήλους των δήμων και των περιφερειών προχώρησε με απόφασή του ο υπουργός Εσωτερικών Ευριπίδης Στυλιανίδης (ΑΔΑ: ΒΕΥΙΝ-ΤΟΕ).

Στα Πειθαρχικά, προΐσταται πρωτοδίκης και μετέχουν ένας δικαστής από το Νομικό Συμβούλιο και ένας προϊστάμενος υπηρεσίας από τους ΟΤΑ. Γραμματέας του τριμελούς Πειθαρχικού ορίζεται υπάλληλος ΠΕ. Αναλυτικότερα, δημιουργούνται για την περιφέρεια Πελοποννήσου: