Τρίτη, 28 Μαΐου 2013

Βιωματικό εργαστήριο για προτάσεις αγροτικής δραστηριότητας

Το ΚΠΕ Σικυωνίων σε συνεργασία με το ΚΠΕ Νάουσας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, προγραμματίζουν επιμορφωτικό Σεμινάριο – Βιωματικό εργαστήριο για ενηλίκους για τις 14,15 και16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013, με θέμα:

«Ιδέες, προτάσεις και οράματα για σύγχρονες αγροτικές δραστηριότητες.»

Σκοπός του σεμιναρίου, είναι να δώσει ιδέες και προτάσεις σε νέους αγρότες ή σε ενήλικες που σκοπεύουν να ασχοληθούν άμεσα με την καλλιέργεια της γης, της ευρύτερης περιοχής του κέντρου μας, μέσω εμπεριστατωμένων εισηγήσεων για αναδιάταξη - συμπλήρωση των καλλιεργειών και την παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας με αυξανόμενη ζήτηση από την αγορά και περιλαμβάνει βιωματικά εργαστήρια. Η ενημέρωση και προτροπή για δημιουργία μικρών ευέλικτων ομάδων αγροτών καθώς επίσης και η ενημέρωση για τις απαιτήσεις συμμόρφωσης σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες της Ε.Ε. αποτελούν στόχο της δράσης.