Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012

50% ενίσχυση για μεταποίηση στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα

Στο ΕΘΝΟΣ, διαβάζω για τις ευκαιρίες οικονομικής ενίσχυσης στον τομέα της μεταποίησης αγροτικών ή κτηνοτροφικών προϊόντων έως και 50%. Αν τα καταφέρετε, να επικοινωνήσετε με το γραφείο της Περιφέρειας Πελοποννήσου στα τηλ.: 2713 601190, 2713 601192, μπορείτε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ανοίγει την 1η Οκτωβρίου ο επενδυτικός νόμος. Ποιες είναι οι δαπάνες που καλύπτονται

Ευκαιρίες για ενισχύσεις έως και 50% επί των επενδυτικών τους σχεδίων έχουν επιχειρηματίες της περιφέρειας μέσα από τον επενδυτικό νόμο. Ανοίγει η περίοδος υποβολής προτάσεων την 1η Οκτωβρίου και συγκεκριμένα μπορούν να επωφεληθούν από το καθεστώς της Περιφερειακής Συνοχής. Στον τομέα αυτόν είναι δυνατό να ενταχθούν επιχειρήσεις που έχουν αντικείμενο τη μεταποίηση αγροτικών ή κτηνοτροφικών προϊόντων με τη χρήση μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας και φιλικών προς το περιβάλλον. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ευνοηθούν με επιχορήγηση ή και με επιδότηση leasing καθώς και με φορολογική απαλλαγή με συνολικό ποσοστό και για τις τρεις μορφές χρηματοδότησης μέχρι και 50%.

Στο πρόγραμμα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν επιχειρήσεις που έχουν αντικείμενο τη μεταποίηση αγροτικών ή κτηνοτροφικών προϊόντων με τη χρήση μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας και φιλικών προς το περιβάλλον
Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο επενδυτικός νόμος, τα ποσοστά επιχορήγησης ανάλογα με τη ζώνη (τρεις ζώνες) που βρίσκεται η περιοχή τους και το μέγεθος της επιχείρησής τους κυμαίνονται από 15% έως 50%. Στην Α' Ζώνη ανήκουν η Αττική και η Βοιωτία. Στη Γ' Ζώνη είναι οι νομοί της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, τα νησιά των Περιφερειών Νοτίου και Βορείου Αιγαίου και τα Ιόνια Νησιά, τα νησιά που ανήκουν διοικητικά σε νομούς της ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς και οι παραμεθόριοι νομοί της χώρας. Στη Β' Ζώνη είναι όλες οι υπόλοιπες περιοχές.

Το καθεστώς της Περιφερειακής Συνοχής προβλέπει επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηματοδότησης μίσθωσης για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις 70% και για τις νέες 80% στα προαναφερόμενα ποσοστά (15% έως 50%) και το υπόλοιπο ποσοστό μέχρι το όριο θα συμπληρωθεί με φορολογική απαλλαγή.

Τα ελάχιστα ποσά επένδυσης της Περιφερειακής Συνοχής είναι:
  • Για Μεγάλες Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 1.000.000 €.
  • Για Μεσαίες Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 500.000 ευρώ.
  • Για Μικρές Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 300.000 ευρώ.
  • Για Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 200.000 €.

Τα επιχειρηματικά σχέδια ενισχύονται για δαπάνες όπως οι κτιριακές εγκαταστάσεις, τα μηχανήματα, συστήματα πιστοποίησης ποιότητας.

Τα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στις διατάξεις του παρόντος σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής κατά κατηγορία, ενισχύονται για τις ακόλουθες δαπάνες:

Για υλικά περιουσιακά στοιχεία, όπως:
  • Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 60% του συνόλου των δαπανών. Για τις νέες επιχειρήσεις το ποσοστό αυτό προσαυξάνεται κατά 10%.
  • Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
  • Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, εφόσον η χρηματοδοτική μίσθωση περιλαμβάνει την υποχρέωση αγοράς αυτών κατά τη λήξη της μίσθωσης.

Για άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως δαπάνες συστημάτων διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστήματος οργάνωσης της επιχείρησης, δαπάνες για τη μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων κ.ά.

Το κόστος των ενισχυόμενων άυλων περιουσιακών στοιχείων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Πού θα απευθυνθώ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες σε ένα από τα γραφεία εξυπηρέτησης επενδυτών που υπάρχουν στις 13 περιφέρειες της χώρας.
Περιφέρεια Αττικής, τηλ.: 210 3258800-04, τηλ.: 210 6709721.
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, τηλ.: 25313 52764.
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τηλ.: 22510 27662, 22510 23201,.
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τηλ.: 2613 600134.
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τηλ.: 24610 53246.
Περιφέρεια Ηπείρου, τηλ.: 26510 26639.
Περιφέρεια Θεσσαλίαςτηλ.: 2413503607.
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, τηλ.: 26610 39606.
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τηλ.: 2310 379240, 2313 309105.
Περιφέρεια Κρήτης, τηλ.: 2810 278610.
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τηλ.: 22813 60283-4-5, 22410 36200, 22410 26182.
Περιφέρεια Πελοποννήσου, τηλ.: 2713 601190, 2713 601192.
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τηλ.: 22310 25360, 22310 29303.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου