Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012

Πρόσληψη μέλους ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Γ' αρ. 1257/27 Νοεμβρίου 2012, για το ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ:

Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική Λογοτεχνία: Θεωρία της Λογοτεχνίας και Διδακτική Νεοελληνικών Λογοτεχνικών Κειμένων».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου