Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2012

Με 400 επιπλέον γιατρούς επανδρώνονται τα ΚΕΠΑ

Την πρόσληψη 400 υγειονομικών στο ΙΚΑ με 12μηνη σύμβαση ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος. Οι 400 υγειονομικοί γιατροί θα είναι ειδικότητας Ψυχίατροι, Νευρολόγοι και Καρδιολόγοι.

Όσοι προσληφθούν, θα απορροφηθούν στα κατά τόπους Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του με σκοπό να αποσυμφορηθεί η λίστα αναμονής για την επανεξέταση των δικαιούχων συντάξεων αναπηρίας, η οποία μέχρι σήμερα αριθμεί 60.000 συνταξιούχους σε αναμονή.


Η διαδικασία πρόσληψης, τα δικαιολογητικά και οι ειδικότητες θα ανακοινωθούν σύντομα από το Ίδρυμα.

Τι είναι τα ΚΕΠΑ:
Από 1η Σεπτεμβρίου 2011 καταργήθηκαν όλες οι υγειονομικές επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούσαν στους Φ.Κ.Α., στις Νομαρχίες και το Δημόσιο, με εξαίρεση τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους.

Σύμφωνα με τον Νόμο 3863/2010 δημιουργήθηκε το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), υπαγόμενο στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης ΙΚΑ.ΕΤΑΜ, για την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων, για τους οποίους απαιτείται η πιστοποίηση της αναπηρίας.

Έργο των Υγειονομικών Επιτροπών (του ΚΕ.Π.Α.) είναι: α) Ο καθορισμός του ποσοστού αναπηρίας για σύνταξη αναπηρίας.
β) Ο χαρακτηρισμός ατόμων ως ΑΜεΑ.
γ) Ο καθορισμός ποσοστού αναπηρίας για όλες τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή διευκολύνσεις, για τις οποίες απαιτείται γνωμάτευση αναπηρίας και τις οποίες δικαιούνται από την πολιτεία τα άτομα με αναπηρία.

ΚΕΠΑ στην Κόρινθο:

Διοικητική υπηρεσία ΚΥΠΡΟΥ 21Α
Υγειονομική υπηρεσία Λ.ΑΘΗΝΩΝ & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 1
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου