Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2013

Πειθαρχικό συμβούλιο στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Στη συγκρότηση Πειθαρχικών Συμβουλίων για τους υπαλλήλους των δήμων και των περιφερειών προχώρησε με απόφασή του ο υπουργός Εσωτερικών Ευριπίδης Στυλιανίδης (ΑΔΑ: ΒΕΥΙΝ-ΤΟΕ).

Στα Πειθαρχικά, προΐσταται πρωτοδίκης και μετέχουν ένας δικαστής από το Νομικό Συμβούλιο και ένας προϊστάμενος υπηρεσίας από τους ΟΤΑ. Γραμματέας του τριμελούς Πειθαρχικού ορίζεται υπάλληλος ΠΕ. Αναλυτικότερα, δημιουργούνται για την περιφέρεια Πελοποννήσου:

Στην  Περιφέρεια Πελοποννήσου ένα (1) Πειθαρχικό Συμβούλιο για τους υπαλλήλους  των  ΟΤΑ  α΄  και  β΄  βαθμού  χωρικής  αρμοδιότητάς  της,  που υπάγονται στις ρυθμίσεις του ν. 4057/2012 και ορίζουμε ως μέλη αυτού τους κατωτέρω : 
 
α) Μαρία Φακουρέλη, Πρωτοδίκη Δ. Δ., ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Σεκλό, Πρωτοδίκη Δ. Δ.
β) Άννα Κάντζια, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Πουλίδου, Δικαστική Αντιπρόσωπο του Ν.Σ.Κ.
γ) i) Σπυρίδωνα Πολίτη, Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πελοποννήσου,  Δυτικής  Ελλάδας  και  Ιονίων  Νήσων,  με αναπληρωτή  τον  Νικόλαο  Μπαχτή,  Προϊστάμενο  Διεύθυνσης  του Υπουργείου Τουρισμού (για τις περιπτώσεις υπαλλήλων της Περιφέρειας Πελοποννήσου), ή  ii) Πετρούλα Τρούπη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης του Δήμου Τρίπολης, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Παπαδογιάννη, Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Δήμου Τρίπολης (για τις περιπτώσεις υπαλλήλων των ΟΤΑ α΄ βαθμού των νομών Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας). Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την Βασιλική-Χριστίνα Κατσαούνη, υπάλληλο  του  κλάδου  ΠΕ  Διοικητικού-Οικονομικού  με  βαθμό  Δ  της Περιφέρειας  Πελοποννήσου,  με  αναπληρωτή  τον  Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο,  υπάλληλο  του  κλάδου  ΠΕ  Διοικητικού-Οικονομικού  με βαθμό Δ της ίδιας Περιφέρειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου