Τρίτη, 28 Μαΐου 2013

Βιωματικό εργαστήριο για προτάσεις αγροτικής δραστηριότητας

Το ΚΠΕ Σικυωνίων σε συνεργασία με το ΚΠΕ Νάουσας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, προγραμματίζουν επιμορφωτικό Σεμινάριο – Βιωματικό εργαστήριο για ενηλίκους για τις 14,15 και16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013, με θέμα:

«Ιδέες, προτάσεις και οράματα για σύγχρονες αγροτικές δραστηριότητες.»

Σκοπός του σεμιναρίου, είναι να δώσει ιδέες και προτάσεις σε νέους αγρότες ή σε ενήλικες που σκοπεύουν να ασχοληθούν άμεσα με την καλλιέργεια της γης, της ευρύτερης περιοχής του κέντρου μας, μέσω εμπεριστατωμένων εισηγήσεων για αναδιάταξη - συμπλήρωση των καλλιεργειών και την παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας με αυξανόμενη ζήτηση από την αγορά και περιλαμβάνει βιωματικά εργαστήρια. Η ενημέρωση και προτροπή για δημιουργία μικρών ευέλικτων ομάδων αγροτών καθώς επίσης και η ενημέρωση για τις απαιτήσεις συμμόρφωσης σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες της Ε.Ε. αποτελούν στόχο της δράσης.


Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του ΚΠΕ Σικυωνίων (Κλημέντι Κορινθίας), στους χώρους του Μουσείου Περιβάλλοντος του Πολιτιστικού Ιδρύματος του ομίλου Πειραιώς (Στυμφαλία) και σε πεδία της ευρύτερης περιοχής, την Παρασκευή 14, το Σάββατο 15 και την Κυριακή 16 Ιουνίου 2013.

Σύνολο συμμετεχόντων: (40) σαράντα ενήλικες

Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει από το ΚΠΕ Σικυωνίων Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής θα γίνει ηλεκτρονικά ή με FAX μέσω σχετικής φόρμας που θα αναρτηθεί στο Δικτυακό τόπο του ΚΠΕ Σικυωνίων, το διάστημα 27/5/13 μέχρι 7/6/13. Το ΚΠΕ Σικυωνίων θα αναρτήσει στο δικτυακό του τόπο τα ονοματεπώνυμα των τακτικών και τυχόν αναπληρωματικών επιμορφ/νων μέχρι 12/6/13. Ως κριτήρια προτεραιότητας των υποβληθέντων αιτήσεων τίθενται:

1. αντικείμενο εργασίας σχετικό µε τη θεματική ενότητα του σεμιναρίου.

2. προτεραιότητα υποβολής αίτησης.

Χρηματοδότηση:

Οι δαπάνες του σεμιναρίου βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΤΔΕ που υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία – Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για τους Ενήλικες» από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Κ.Τ.) και εθνικούς πόρους.

Ειδικότερα η κάλυψη των εξόδων θα γίνει σύμφωνα με την 159505/Γ7/17-12-2012/Δ/νση ΣΕΠΕΔ εγκύκλιο, ως εξής:

Από το σκέλος του προϋπολογισμού του ΤΔΕ που αφορά στο ΚΠΕ Σικυωνίων:

1.Τα έξοδα διατροφής όλων των συμμετεχόντων επιμορφωτών – επιμορφούμενων και επισήμων προσκεκλημένων (ένα γεύμα την ημέρα, καφέδες κλπ).

2.Τα έξοδα διαμονής των συμμετεχόντων εισηγητών – εκπαιδευτών πεδίου και των μελών των Π.Ο. του ΚΠΕ Σικυωνίων και του ΚΠΕ Νάουσας

3.Τα έξοδα μετακίνησης από και προς το πεδίο με λεωφορείο όλων των συμμετεχόντων.

4.Τα έξοδα μετακίνησης των εισηγητών.

Από το σκέλος του προϋπολογισμού του ΤΔΕ που αφορά στο ΚΠΕ Νάουσας:

1.Τα έξοδα μετακίνησης των μελών της Π.Ο. του ΚΠΕ Νάουσας

Η δαπάνη μετακίνησης των επιμορφούμενων θα επιβαρύνει τους ιδίους.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου θα είναι το εξής:

Παρασκευή 14 /6/2013

17:00 – 17:30 Προσέλευση -Χαιρετισμοί – σύντομη παρουσίαση του ΚΠΕ - Στόχοι σεμιναρίου (Φωτόπουλος Γεώργιος Υπεύθ. ΚΠΕ Σικυωνίων)

17:30 – 18:15 «Νέες προοπτικές και δυνατότητες για την Ελληνική Γεωργία. Κατευθυντήριες γραμμές για τις καλλιέργειες ροδιάς, ελιάς, συκιάς.. -Αγορές»
(Κωστελένος Γεώργιος, Γεωπόνος (Φ.Π.) Α.Π.Θ. – Φυτωριούχος)

18:15 – 19:00 «Αναγκαιότητα ύπαρξης μητρικού υλικού για το πιστοποιημένο πολλαπλασιαστικό υλικό. Ανταγωνιστικές ποικιλίες δενδροκαλλιεργειών»( Σαλλής Σωτήριος, Φυτωριούχος – Πρόεδρος συλλόγου φυτωριούχων Ελλάδος.)

19:00 – 19:30 Διάλειμμα – Καφές

19:30 – 20:15 «Καλλιέργεια τρούφας: Μύθοι και αλήθειες για το πολύτιμο μανιτάρι» . (Κλαδοπούλου Παυλίνα Χημικός Α.Π.Θ.,Σύμβουλος ανάπτυξης αγροτικών εκμεταλλεύσεων & Εμπορία τρουφών και υποπροϊόντων)

20:15-21:00 1.«Αξιοποίηση μέσω κομποστοποίησης των οργανικών υλικών αγροτικών καλλιεργειών» &

2. «Στέβια : Μια δυναμική καλλιέργεια του μέλλοντος» (Ραψωματιώτης Δημήτριος, Ιδιοκτ. Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Κ.Δ.Α.Υ. Μπολατίου Κορινθίας)

21:00: Δείπνο

Σάββατο 15/ 6/2013

ΠΡΩΙ

09:00 – 09:45 Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία, εφαρμογή και απαιτήσεις Οδηγίας 128/2009 Ε.Ε. ( Ζιούβας Νικόλαος Γεωπόνος, Μsc Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Διευθυντής Πωλήσεων Χελλαφάρμ Α.Ε)

09:45 – 10:30 Οργάνωση ομάδων αγροτών, ανάπτυξη Marketing αγροτικών προϊόντων (Δρ Zαννόπουλος Σταύρος, Γεωπόνος, Πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ Ανατ. Στερεάς Ελλάδας)

10:30 – 12:00 Παράλληλα εργαστήρια με κυκλική εναλλαγή ομάδων στα κάτωθι εργαστήρια

1.Λαχανόκηπος (Βαρελάς Ιωάννης, - Βύρλας Γεώργιος )

2.Οικιακή βιολογική μελισσοκομία(Σωτηρόπουλος Ευάγγελος, Μελισσοκόμος )

12:00 – 12:30 Διάλειμμα

12:30 – 14:00 Παράλληλα εργαστήρια με κυκλική εναλλαγή ομάδων στα κάτωθι εργαστήρια

1. Παρασκευή κηραλοιφών με βότανα (Σκούρτη Σωσώ

2.Παρασκευή σαπουνιού με τη μέθοδο εν ψυχρώ (Ρέκκα Όλγα – Κωτσογιάννη Μαριάννα )

14:00 ΓΕΥΜΑ

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

17:00 Συγκέντρωση στο Κιάτο και αναχώρηση για Φενεό

18:30 – 19:00 Άφιξη στο Φενεό στο κτήμα Κλαδοπούλου –Ξενάγηση στο κτήμα καλλιέργειας τρούφας ( Κλαδοπούλου Παυλίνα )

19:00 – 21:00 Κυνήγι άγριας τρούφας στο δάσος «Λούζι Φενεού» με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους. (Κλαδοπούλου Παυλίνα - Κική Ταιπλιάδου - Λορέντζο Πανάτα )

Κυριακή 16 /6/2013

09:00 – 09:45 Μετάβαση στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας.

09:45– 13:30 «Το μέλλον της γεωργίας στην ευρύτερη περιοχή της Σικυώνας- Ανακαλύπτουμε το όραμα των πολιτών»

Βιωματικό εργαστήριο από το Κ.Π.Ε Νάουσας και το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (Π.Ι.Ο.Π.), (Στυλιανού Πασχαλίνα, Υπεύθ. ΚΠΕ Νάουσας - Μπούσδη Αλεξάνδρα, Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Νάουσας - εκπρόσωπος Π.Ι.Ο.Π)

13:30 – 14:00: Συμπεράσματα – συζήτηση

14:00 : ΓΕΥΜΑ, συμπλήρωση φύλλων αξιολόγησης - κλείσιμο σεμιναρίου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ τηλ:.27420-71400 και στην ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε. http://kpe-sikyon.kor.sch.gr

Υποβολή αιτήσεων από 27/5/13 μέχρι 7/6/13

1) Ηλεκτρονικά, μέσω φόρμας που βρίσκεται στο Δικτυακό τόπο του Κ.Π.Ε.: http://kpe-sikyon.kor.sch.gr

2)Με fax: 27420-71397

Διεύθυνση: Κλημέντι Κορινθίας

E-mail: mail@kpe-sikyon.kor.sch.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου