Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

Νέες θέσεις για ανέργους και ευάλωτες ομάδες και νέοι φορείς υλοποίησης κοινωφελούς

Νέες θέσεις εργασίας αναμένονται μέσω ΕΣΠΑ για ανέργους και ευάλωτες ομάδες, ειδικά στη Σπάρτη και ανατολική Μάνη, στην Τρίπολη, Γορτυνία, Μεγαλόπολη και Αργολίδα, ενώ για την Κορινθία είχαν ανακοινωθεί αντίστοιχες θέσεις από την Αναπτυξιακή ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ (διαβάστε ΕΔΩ). Επιπρόσθετα, φαίνεται να εγκρίνονται σύμφωνα με τις πηγές του dikaiologitika.gr, νέοι φορείς υλοποίησης κοινωφελούς εργασίας και ανάμεσα σε αυτούς τρεις δήμοι της Κορινθία και αρκετοί ακόμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία προκηρύσσει την Δράση με τίτλο "Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες"ΤΟΠΕΚΟ .Τα προγράμματα για θέσεις Εργασίας σε ευάλωτες ομάδες γίνονται μέσω ΕΣΠΑ στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" με τίτλο "Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών".

Σύντομη περιγραφή: τα προγράμματα για τις θέσεις εργασίας μέσω ΕΣΠΑ θα αφορούν στην προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων, από τη διαδικασία επιλογής τους, μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης θέσεων εργασίας και τη διατήρηση αυτών τουλάχιστον για τρεις (3) μήνες. Πεδίο αναφοράς του προγράμματος είναι οι τοπικές αγορές εργασίας, επικεντρώνεται στην υποστήριξη των ωφελουμένων, αλλά και των επιχειρήσεων, προκειμένου να επιτευχθεί η σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης της αγοράς εργασίας. Στα υποβαλλόμενα σχέδια δράσης, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι (α) οι ωφελούμενοι που θα συστήσουν τη δική τους επιχείρηση, θα προετοιμαστούν κατάλληλα, ώστε οι επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν, να καλύπτουν διαπιστωμένες ανάγκες της περιοχής παρέμβασης και να βασίζονται στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής, όπως αυτά περιγράφονται στο σχέδιο δράσης ή/και (β) οι ωφελούμενοι που θα προωθηθούν για επιδότηση/επιχορήγηση από άλλα προγράμματα, θα προετοιμαστούν κατάλληλα για την ένταξή τους στο αντίστοιχο πρόγραμμα ή/και (γ) οι ωφελούμενοι που θα προσληφθούν από επιχειρήσεις θα έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε να καλύπτουν πραγματικές και διαπιστωμένες ανάγκες των επιχειρήσεων.

Στόχος: Θέσεις εργασίας για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (ΕΚΟ) με την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης.

Ωφελούμενοι από τα προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ: ευάλωτες κοινωνικά ομάδες:
 • Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα
 • Άτομα με αναπηρία
 • Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας
 • Γυναίκες / Άντρες θύματα trafficking
 • Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
 • Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες
 • Άτομα με θρησκευτικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια
 • Αιτούντες άσυλο
 • Αποφυλακισθέντες
 • Πρώην χρήστες ουσιών
 • Οροθετικοί
 • Άστεγοι
 • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια
 • Άτομα που υπόκεινται σε διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή/και λόγω ταυτότητας κοινωνικού φύλου
Προϋποθέσεις συμμετοχής: ως προς τους ωφελούμενους, αυτοί θα πρέπει, αφενός να εμπίπτουν στην κατηγορία των ΕΚΟ, αφετέρου να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ. Επίσης, μπορεί να είναι οι εγγεγραμμένοι σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας.

Τί χρηματοδοτείται; Μελέτη, Δικτύωση, Ενέργειες ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης, Συντονισμός και Διαχείριση Πράξης, Κατάρτιση- Επιμόρφωση, Πληροφόρηση , Συμβουλευτική, Υποστήριξη.

Περιοχή υλοποίησης: όλη η χώρα.

Υποβολή αιτήσεων για ωφελούμενους: σχετικά στοιχεία θα είναι διαθέσιμα μετά την επιλογή των προτάσεων.

Φορείς υλοποίησης: Αναπτυξιακές Συμπράξεις (Α.Σ.), όπως αυτές ορίζονται, οργανώνονται και λειτουργούν βάσει του άρθρου 18 του Ν.4019/2011 (216/Α).

Προϋπολογισμός: 60.000.000 ευρώ.

Έναρξη: 23 Ιανουαρίου 2012.

Τα ενεργά προγράμματα για θέσεις εργασίας σε ευάλωτες ομάδες μέσω ΕΣΠΑ είναι τα κάτωθι:

Α.Σ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΑΚΩΝΙΑ - Πρόσκληση για συμμετοχή

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΑΚΩΝΙΑ" στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο "Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στην περιοχή των Δήμων Σπάρτης και Ανατολικής Μάνης" προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω πράξη.

Περιοχή παρέμβασης: Σπάρτη, Ανατολική Μάνη

Ομάδα στόχος: Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα, Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας / απειλούμενα από φτώχεια, Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, Άτομα με αναπηρία

Αριθμός ωφελούμενων: 100

Α.Σ. Η ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ - Πρόσκληση για συμμετοχή

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη "Η ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ" στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο "Τοπική πρωτοβουλία για την απασχόληση ΙΙ" προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω πράξη.

Περιοχή παρέμβασης: Αργολίδα

Ομάδα στόχος: Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα, Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας / απειλούμενα από φτώχεια, Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, Άτομα με αναπηρία, Πρώην χρήστες ουσιών

Αριθμός ωφελούμενων: 100

Α.Σ. ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Τρίπολη, Μεγαλόπολη, Γορτυνία)- Πρόσκληση για συμμετοχή

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη "ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ" στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο "Αρκαδικό δίκτυο για την κοινωνική συνοχή" προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω πράξη.

Περιοχή παρέμβασης: Τρίπολη, Μεγαλόπολη, Γορτυνία

Ομάδα στόχος: Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα, Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια

Αριθμός ωφελούμενων: 90

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα ΤΟΠ ΕΚΟ για Ανέργους στην Αρκαδία

Οι «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες»ΤΟΠΕΚΟ επικεντρώνονται στην υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων, με κύριο στόχο την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων στο πλαίσιο της τοπικής ανάπτυξης.

Θα δοθεί έμφαση στο σχεδιασμό και υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε τοπική κλίμακα, καθώς το πρόβλημα της επαγγελματικής και κοινωνικής ένταξης των ευπαθών ομάδων έχει πιο μεγάλη ένταση σε επίπεδο συγκεκριμένων γεωγραφικών ενοτήτων.

Η περιοχή παρέμβασης αποτελείται από τους καλλικρατικούς Δήμους της Τρίπολης, της Μεγαλόπολης και της Γορτυνίας που αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο της κεντρικής και Βορειοανατολικής Αρκαδίας.

Οι ομάδες στόχου στις οποίες επικεντρώνεται το Σχέδιο Δράσης, σύμφωνα και με τις διαπιστώσεις της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης που προηγήθηκε είναι:
 • Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα (με έμφαση στις γυναίκες)
 • Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών (με έμφαση στις γυναίκες)
 • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας / απειλούμενα από φτώχεια
Οι Πράξεις που θα υλοποιηθούν συνιστούν αλληλοσυμπληρούμενη δέσμη δράσεων, συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο έργο και συνοψίζονται ως εξής:

Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης για την προσέλκυση των ωφελούμενων και την προώθηση και επικοινωνία του Σχεδίου,

Συμβουλευτική κατά την υποδοχή και επιλογή των ωφελουμένων για την συμμετοχή τους στο σχέδιο, Συμβουλευτική Υποστήριξη με στόχο την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων, Επιχειρηματικός σχεδιασμός -εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για την σύσταση ατομικών επιχειρήσεων και κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων,

Θεματικό εργαστήριο με θέμα : Καταπολέμηση των διακρίσεων στην απασχόληση ευπαθών ομάδων- ευκαιρίες και κίνητρα για την απασχόληση τους, Συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων απασχόλησης των ωφελουμένων,

Δράσεις Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας : Συμβουλευτική υποστήριξη των ιδρυθεισών επιχειρήσεων κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας, Συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων απασχόλησης των ωφελουμένων, Συμβουλευτική Υποστήριξη νέων επιχειρηματιών,

Επαγγελματική κατάρτιση των ομάδων στόχων, με παράλληλη Πρακτική Άσκηση σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις,

Δικτύωση μεταξύ αναπτυξιακών συμπράξεων, φυσική δικτύωση των ωφελουμένων με επιχειρήσεις συνεντεύξεις – forum Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, Ηλεκτρονική Δικτύωση των φορέων της αναπτυξιακής σύμπραξης,

Συντονισμός και Διαχείριση του έργου.

Με την εφαρμογή των δράσεων αυτών τα αποτελέσματα που αναμένεται να προκύψουν είναι:Σύνολο ωφελουμένων: 90
Εκ των οποίων:
 • αριθμός ωφελουμένων που θα ιδρύσουν νέα επιχείρηση: 15
 • αριθμός ωφελουμένων που θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις: 25
 • αριθμός ωφελουμένων που θα υπογράψουν συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα:
 • αριθμός ωφελουμένων που θα προετοιμαστούν για ένταξη σε άλλα προγράμματα: 10
 • αριθμός κοινωνικών επιχειρήσεων και απασχολούμενων σε αυτές: 50
 • αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται σε δυναμικούς κλάδους: 45

Οι τομείς ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας με στόχο την ένταξη στην αγορά εργασίας, αλλά και στην κοινωνία, των ωφελουμένων της προτεινόμενης πράξης που προέκυψαν από την σχετική μελέτη είναι αναλυτικά τα εξής:

 • Διαχείριση προσωπικού (Προσωπικό οικιακής βοήθειας, βοήθειας στο σπίτι, καθαριότητας, φύλαξης ηλικιωμένων και παιδιών, μικροεξυπηρετήσεις κάθε είδους κ.λπ).
 • Δραστηριότητες προστασίας περιβάλλοντος και πράσινης ανάπτυξης -Ανακύκλωση
 • Φύλαξη δημοσίων κτηρίων – πολιτιστικών μνημείων
 • Διαχείριση πρασίνου – Κηποτεχνία
 • Παροχή υπηρεσιών εστίασης
 • Επισκευές και συντήρηση κατασκευών και εξοπλισμού σε όλα τα τεχνικά ζητήματα επισκευαστικών εργασιών
 • Στην καλλιέργεια ενεργειακών φυτών και την παραγωγή βιοκαυσίμου.

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής στάδια:

- Δημοσιοποίηση – προσέλκυση ωφελουμένων,.
- Ενημέρωση υποψηφίων – Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών.
- Έλεγχος επιλεξιμότητας ωφελουμένων.
- Σύνταξη καταλόγου με όλους τους υποψηφίους οι οποίοι συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για να συμμετέχουν στο Σχέδιο (ανήκουν σε ομάδα-στόχο του Σχεδίου και να είναι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης), με αιτιολόγηση για τις απορριφθείσες αιτήσεις.
- Πραγματοποίηση εξατομικευμένης διάγνωσης αναγκών και συμπλήρωση Ατομικού Σχεδίου Δράσης. Η διαδικασία γίνεται από εξειδικευμένο σύμβουλο απασχόλησης και ολοκληρώνεται σε 2-3 συνεδρίες για κάθε υποψήφιο.
- Εφαρμογή κριτηρίων επιλογής από την Τριμελής Επιτροπή Επιλογής (για την διαμόρφωση της βαθμολογίας, η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει τα ερωτηματολόγια και το Ατομικό Σχέδιο Δράσης του κάθε ωφελούμενου, ενώ έχει την δυνατότητα να καλέσει και τους ωφελούμενους σε συνέντευξη καθώς και να ενημερωθεί από τους συμβούλους απασχόλησης) και σύνταξη καταλόγου των ωφελουμένων, που επιλέγονται για να συμμετάσχουν στο Σχέδιο, καθώς και των επιλαχόντων.
- γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων στους ενδιαφερόμενους και εξέταση τυχόν ενστάσεων.
- Οριστικοποίηση του καταλόγου των τελικών ωφελουμένων και προγραμματισμός των επόμενων δράσεων που αφορούν την ενδυνάμωση, κινητοποίηση, υποστήριξη, κατάρτιση και εν τέλει την προώθηση στην απασχόληση ή την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ωφελουμένων.

Τέλος οι αποκλειόμενες περιπτώσεις, αυτές δηλαδή που θα συγκεντρώσουν την μικρότερη βαθμολογία και δεν θα είναι εφικτό να υποστηριχτούν στα πλαίσια της παρούσας δράσης και θα γίνει προσπάθεια, από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη, όπου απαιτείται να τους παραπέμψει σε κοινωνικές υπηρεσίες και προνοιακές δομές για πιο εξειδικευμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων τους.

Στόχος Παρέμβασης

 • — να ιδρύσουν επιχειρήσεις ,οι οποίες θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους.
 • — να αποκτήσουν δεξιότητες που θα καλύψουν τις διαπιστωμένες ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν.
 • — να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν /επιχορηγηθούν από άλλα επενδυτικά προγράμματα.
 • — πρόσληψη και απασχόληση ωφελούμενων από επιχειρήσεις για τουλάχιστον ένα τρίμηνο.
Αιτήσεις

Εταιρεία Ανάπτυξης Πελοποννήσου «Αγαπήνωρ» 25ης Μαρτίου 14, 22100 Τρίπολη, Τηλ: 2710230233

Δήμος Γορτυνίας
Δημητσάνα , Τηλ : 2795060300 , 2795060110
Δήμος Μεγαλόπολης
Παπαναστασίου 30,22200 Μεγαλόπολη, Τηλ : 2791360315
Δήμος Τρίπολης
Αταλάντης 45 & Λαγοπάτη, 22100 Τρίπολη , Τηλ: 2713610434

Επιπρόσθετα, ανακοινώθηκαν νέες φορείς υλοποίησης κοινωφελούς εργασίας για την Περιφέρεια Πελοποννήσου:


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
94
Δήμος Αργούς - Μυκηνών
Διάφοροι τομείς
95
Δήμος Επιδαύρου Ν. Αργολίδας
Διάφοροι τομείς
96
Δήμος Ναυπλιέων
Υπηρεσίες καθαριότητας, κήπων, πρασίνου και διάφοροι τομείς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
97
Δήμος Γορτυνίας
Διάφοροι τομείς
98
Δήμος Νότιας Κυνουρίας
Υπηρεσίες καθαριότητας
99
Δήμος Μεγαλόπολης
Διάφοροι τομείς
100
Δήμος Τρίπολης
Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Συντήρησης Πρασίνου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
101
Δήμος Κορινθίων
Διάφοροι τομείς
102
Δήμος Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων
Διάφοροι τομείς
103
Δήμος Σικυωνίων
Διάφοροι τομείς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
104
Δήμος Ανατολικής Μάνης
Υπηρεσίες πρασίνου, καθαριότητας και άλλοι τομείς
105
Δήμος Σπάρτης
Υπηρεσίες πρασίνου, καθαριότητας και άλλοι τομείς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
106
Δήμος Καλαμάτας
Διάφοροι τομείς
107
Δήμος Μεσσήνης
Υπηρεσίες καθαριότητας και πρασίνου
108
Δήμος Πύλου-Νέστορος
Διάφοροι τομείς
109
Δήμος Τριφυλίας
Διάφοροι τομείς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
94
Δήμος Αργούς - Μυκηνών
Διάφοροι τομείς
95
Δήμος Επιδαύρου Ν. Αργολίδας
Διάφοροι τομείς
96
Δήμος Ναυπλιέων
Υπηρεσίες καθαριότητας, κήπων, πρασίνου και διάφοροι τομείς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
97
Δήμος Γορτυνίας
Διάφοροι τομείς
98
Δήμος Νότιας Κυνουρίας
Υπηρεσίες καθαριότητας
99
Δήμος Μεγαλόπολης
Διάφοροι τομείς
100
Δήμος Τρίπολης
Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Συντήρησης Πρασίνου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
101
Δήμος Κορινθίων
Διάφοροι τομείς
102
Δήμος Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων
Διάφοροι τομείς
103
Δήμος Σικυωνίων
Διάφοροι τομείς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
104
Δήμος Ανατολικής Μάνης
Υπηρεσίες πρασίνου, καθαριότητας και άλλοι τομείς
105
Δήμος Σπάρτης
Υπηρεσίες πρασίνου, καθαριότητας και άλλοι τομείς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
106
Δήμος Καλαμάτας
Διάφοροι τομείς
107
Δήμος Μεσσήνης
Υπηρεσίες καθαριότητας και πρασίνου
108
Δήμος Πύλου-Νέστορος
Διάφοροι τομείς
109
Δήμος Τριφυλίας
Διάφοροι τομείς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου