Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2012

Στα μαχαίρια... για μία παρωχημένη αντίληψη ανάπτυξης και υπερκαταναλωτισμού

Πέτρος Τατούλης και Ντίνα Νικολάκου κρατούν  για τελευταία ίσως φορά την κορδέλα της έκθεσης Κορινθία 2012
Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012. Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου.
ΘΕΜΑ 8. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο με τίτλο: «Αλλαγή χρήσης υφιστάμενης βιομηχανικής εγκατάστασης σε εμπορικό κέντρο – υπεραγορά, νέες διαρρυθμίσεις» της Μεταλλουργίας Κορίνθου Α.Ε. στη θέση ΔΕ Αρχαίας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, ΠΕ Κορινθίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κων/να Νικολάκου