Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2012

"Χριστούγεννα όλοι μαζί" στην Κόρινθο


Πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση εκπροσώπων συλλογικοτήτων της Κορινθίας και εθελοντών χθες, για να διοργανωθεί το τριήμερο εκδηλώσεων με τελικό όνομα..."Χριστούγεννα όλοι μαζί", που θα είναι για όλους και από όλους. Αφενός η αυτο-οργάνωση και η συλλογική δράση θα φέρει πιο κοντά τους συμμετέχοντες την ημέρα των εορτών, αφετέρου, οι δράσεις προσφοράς (γεύματα αλληλεγγύης κλπ) θα δημιουργήσουν ένα πιο ανθρώπινο κλίμα στην πόλη της Κορίνθου, μακριά από μεγάλες και πολυέξοδες φιέστες με catering κλπ.....

Το δελτίο τύπου ως μία πρώτη ενημέρωση του τι ετοιμάζεται και ως κάλεσμα για όσους εθελοντές θα ήθελαν να συμμετέχουν στην προετοιμασία αλλά και κατά τις ημέρες διεξαγωγής των δράσεων:

Θέσεις εκπαιδευτικών από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης στην Πελοπόννησο

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού) στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Εκπαίδευση Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, την Ελληνική Ιστορία και τον Ελληνικό Πολιτισμό - ΟΔΥΣΣΕΑΣ» ΑΠ7, «Εκπαίδευση Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, την Ελληνική Ιστορία και τον Ελληνικό Πολιτισμό - ΟΔΥΣΣΕΑΣ» ΑΠ8 και «Εκπαίδευση Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, την Ελληνική Ιστορία και τον Ελληνικό Πολιτισμό - ΟΔΥΣΣΕΑΣ» ΑΠ9, οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο και με βάση τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 19104/23-11-2012, 19105/23-11-2012 και 19106/23-11-2012 Αποφάσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και την 671/35/15-11-2012 απόφαση του Δ.Σ. προκηρύσσει θέσεις Υπευθύνων Εκπαίδευσης και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου:

Θέσεις υπευθύνων σε κέντρα δια βίου μάθησης στην Πελοπόννησο

Στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης –Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και ΑΠ8 που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους για τις θέσεις:
(α) ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ στους Δήμους υλοποίησης των Πράξεων και
(β) ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κ.Δ.Β.Μ. στους Δήμους υλοποίησης των Πράξεων