Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013

Συνήγορος του Πολίτη εναντίον των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας

Τις σοβαρές αδυναμίες που παρουσιάστηκαν στη λειτουργία του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας ΚΕΠΑ , το οποίο έχει ως αρμοδιότητα την ενιαία εκτίμηση αναπηρίας για όλους τους πολίτες και για το σύνολο παροχών που συνδέονται με την αναπηρία, επισημαίνει σε Ειδική Έκθεσή του ο Συνήγορος του Πολίτη. Αρκετές ήταν και οι καταγγελίες του συλλόγου ΑΜΕΑ Κορινθίας που στρέφονταν προς τα τροπικά ΜΜΕ ως μόνη διέξοδο έκφρασης και πιθανής επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετώπισαν μέσω του ΚΕΠΑ.

Ειδικότερα, από την έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠΑ, τον Σεπτέμβριο του 2011 και μέχρι τις 11-2-2013 ο Συνήγορος του Πολίτη έχει εξετάσει σημαντικό αριθμό αναφορών πολιτών, που υπερβαίνει τις 350.