Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2013

Προκήρυξη για εκπαιδευτές στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης της Πελοποννήσου

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού) στο πλαίσιο των Υποέργων 1 των
Πράξεων «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και ΑΠ8, που υλοποιούνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.

Τα παιδιά του 'Χαμόγελου' επιβιβάστηκαν στο χριστουγεννιάτικο τρένο

20 παιδιά από το Χαμόγελο του Παιδιού πήγαν εκδρομή με το τρένο των Χριστουγέννων από το σταθμό στο Ζευγολατιό!
Η αμαξοστοιχία σφύριξε πλησιάζοντας στο σταθμό του Ζευγολατιού, και όλα τα παιδιά μαζεύτηκαν γεμάτα λαχτάρα για να μπουν στο τρένο των Χριστουγέννων!

Το φωτισμένο τρένο, τα χριστουγεννιάτικα στολίδια, η ανυπομονησία, τα χαμόγελα στα πρόσωπα των παιδιών και οι χαρούμενες φωνές τους, συνέθεσαν το απαραίτητο κλίμα για να κάνει την εμφάνισή του ο.... Άγιος Βασίλης!

Υποτροφίες για διδακτορικές διατριβές στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Με σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου και της Επιτροπής Ερευνών θεσμοθετήθηκε το πρόγραμμα  υποτροφιών διδακτορικών διατριβών «Πέλοπας» στο πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσης της  έρευνας από το αποθεματικό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Σκοπός του  προγράμματος «Πέλοπας» είναι η ενίσχυση υποψηφίων διδακτόρων για την εκπόνηση διατριβής σε πλαίσιο πλήρους απασχόλησης, με έμφαση σε εκείνους οι οποίοι δεν εργάζονται και δεν λαμβάνουν κάποια άλλη οικονομική ενίσχυση για την υποστήριξη της ερευνητικής τους δραστηριότητας. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Πέλοπας» κάθε ημερολογιακό έτος χορηγούνται δύο υποτροφίες  εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, σε δύο διαφορετικές θεματικές περιοχές (μία σε κάθε θεματική).

Η 'νομαδική ζωή' των ΜΚΟ στην κοινωφελή εργασία

Η ΜΚΟ Όμιλος για την Ουνέσκο Πειραιώς και Νήσων που είχε υλοποιήσει το περασμένο διάστημα πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας σε συνεργασία με τον δήμο Λουτρακίου- Αγίων Θεοδώρων, αυτή τη φορά, παίρνει τις θέσεις 'ωφελουμένων' και σε άλλη παραλία... προς περιφέρεια Αττικής.

Η ΜΚΟ η οποία χρωστάει ευτυχώς μόνο την τελευταία δόση στους εργαζομένους κοινωφελούς εργασίας, θα υλοποιήσει πρόγραμμα και στον τομέα του πολιτισμού, προσλαμβάνοντας 73 αρχαιολόγους, μουσειολόγους και φύλακες, εργάτες στην Περιφέρεια Αττικής για 7 μήνες.