Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2012

Αντισυνταγματικό και αυταρχικό το Παρατηρητήριο για τα οικονομικά των ΟΤΑ λέει η ΚΕΔΕ!

Έτοιμοι για μαζικές απολύσεις και προσφυγή στο ΣτΕ οι δήμαρχοι, καταγγέλλοντας 60% μείωση στους πόρους τους


Το αίτημα για ομαδικές παραιτήσεις δημάρχων και το αίτημα για προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όσον αφορά στη συνταγματικότητα της δημιουργίας Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, ήταν τα κύρια ζητήματα που τέθηκαν στη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Μετά τη λήξη της συνεδρίασης, οπότε αποφασίστηκε η σύνταξη δύο ψηφισμάτων -ενός για την αναγκαιότητα δημιουργίας Παρατηρητηρίου και ενός για τη διαθεσιμότητα των υπαλλήλων- αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ πήγε στη Βουλή, προκειμένου να συναντήσει τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, Βαγγέλη Μεϊμαράκη, και εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων.
Όπως ορίζει το μεσοπρόθεσμό για τους ΟΤΑ, δημιουργείται παρατηρητήριο οικονομικής αυτοτέλειας, το οποίο θα παρακολουθεί κάθε μήνα τον προϋπολογισμό τους! Όταν το παρατηρητήριο εντοπίζει σοβαρές αποκλίσεις ανάμεσα στα έσοδα και τις δαπάνες των οργανισμών θα κάνει κρούσεις. Όταν οι ΟΤΑ θα αποκλίνουν σημαντικά από τους στόχους και τις υποδείξεις του Παρατηρητήριου, θα μπαίνουν σε πρόγραμμα οικονομικής εξυγίανσης. Σε αυτήν την περίπτωση οι δαπάνες των δήμων θα περιορίζονται στη μισθοδοσία των υπαλλήλων και για το σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η ΣΑΤΑ. Τα βάρη όμως θα πέσουν ξανά στις πλάτες των δημοτών, εάν οι αιρετοί δεν κατορθώσουν να συμμαζέψουν τις οικονομικές ατασθαλίες, καθώς το μεσοπρόθεσμο δίνει τη δυνατότητα, για να βγει από το πρόγραμμα εξυγίανσης ο δήμος, να αυξήσει τέλη, φόρους και εισφορές, ενώ, παγώνουν οι προσλήψεις και διορισμοί μόνιμου προσωπικού έως το 2016!

Απαντώντας στο έντονο αίτημα των δημάρχων από τη Βόρεια Ελλάδα, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Κ. Ασκούνης, και ο γραμματέας Α. Κοιμίσης επέμειναν ότι το θέμα θα πρέπει να συζητηθεί στο έκτακτο συνέδριο.

Κατά τη συνεδρίαση ζητήθηκε από πολλές πλευρές στο τελικό ψήφισμα να συμπεριληφθεί και απόφαση για προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για αντισυνταγματικότητα του Παρατηρητηρίου, διότι καταργεί το αυτοδιοίκητο των ΟΤΑ. Το θέμα τέθηκε και κατά τη χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, όπου ο πρόεδρός του και δήμαρχος Συκεών-Νεάπολης, κ. Δανιηλίδης, επεσήμανε ότι «το Παρατηρητήριο αντίκειται ευθέως στις συνταγματικές διατάξεις, αφού καταλύει την αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συνιστά απαράδεκτη Επιτροπεία».

Συγχρόνως, συζητήθηκε η δυνατότητα να αξιοποιηθεί πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία δεν είναι νόμιμο να αναλαμβάνουν οι δήμοι αρμοδιότητες για τις οποίες δεν έχουν μεταφερθεί οι ανάλογοι πόροι.

Το 2013, στους δήμους μεταφέρονται άλλες 213 αρμοδιότητες, ενώ ταυτοχρόνως ο Προϋπολογισμός τους μειώνεται στο 1,5 δισ. ευρώ (εμφανίζεται δηλαδή μειωμένος πλέον του ενός δις ευρώ και ενώ έχουν ήδη σημειωθεί τα προηγούμενα χρόνια μειώσεις 60% στους πόρους τους).

Το πλήρες κείμενο του ψηφίσματος της ΚΕΔΕ είναι το εξής:

Τεράστια απόκλιση ύψους 1.738 εκ. ευρώ διαπιστώνεται μεταξύ των οριζόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των προβλέψεων του Κρατικού Προϋπολογισμού 2013.

Παράλληλα οι δήμοι, με βάση όσα ορίζει ο Καλλικράτης, καλούνται από την 1η Ιανουαρίου 2013 να ασκήσουν 200 νέες αρμοδιότητες, για τις οποίες απαιτούνται όχι μόνο οι αντίστοιχοι πόροι, αλλά και το ανάλογο προσωπικό.

Αν οι νόμοι δεν εφαρμοστούν και δεν αλλάξουν τα αναγραφόμενα ποσά στον Κρατικό Προϋπολογισμό, οι δήμοι θα οδηγηθούν σε ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ.

Σε αυτήν τη διαπίστωση καταλήγει η ΚΕΔΕ, το Δ.Σ. της οποίας συνεδρίασε σήμερα εκτάκτως για το θέμα του προϋπολογισμού, για τις προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου περί διαθεσιμότητας των υπαλλήλων καθώς και της δημιουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Η ΚΕΔΕ υπογραμμίζει ότι προκειμένου να μη οδηγηθούν οι δήμοι της χώρας σε ολική κατάρρευση πρέπει αφενός να τους αποδοθούν οι θεσμοθετημένοι με το νόμο του Καλλικράτη (Ν.3852/2010) πόροι και αφετέρου να τους αποδοθούν τα ποσά που προέρχονται από πόρους Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ), για τα οποία η σχετική πρόβλεψη στον Προϋπολογισμό είναι μηδενική!

Ειδικότερα, με βάση την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων του Προϋπολογισμού, την οποία παρουσίασε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Κώστας Ασκούνης, οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων ανέρχονται στα 2.355,1 εκ. ευρώ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και η ΣΑΤΑ (πόρος για επενδυτικά προγράμματα των δήμων, συντηρήσεις σχολείων, παιδικών σταθμών, κοινόχρηστων χώρων), ύψους 381 εκ ευρώ.

Άρα το ποσό που θα έχουν στη διάθεσή τους οι δήμοι προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις πάσης φύσεως δραστηριότητες και υποχρεώσεις τους - συμπεριλαμβανομένου και του ποσού των 830 εκ. ευρώ που προορίζεται για την άμεση απόδοση προνοιακών επιδομάτων στους δικαιούχους - ανέρχεται στα 1.974,1 εκ. ευρώ, από 2.400 εκ. ευρώ του 2012.

Η ΚΕΔΕ υπογραμμίζει ότι η επιλογή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους να προσθέσει τα 381 εκ. ευρώ της ΣΑΤΑ στο γενικό σύνολο έγινε για να παρουσιαστεί μικρότερη η απόκλιση στους αποδιδόμενους πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και για να καλυφθεί η κατάφωρη παραβίαση του Νόμου. Να σημειωθεί επίσης ότι για το 2012 η απόδοση της ΣΑΤΑ μέχρι τώρα είναι μηδενική.

Ακόμη όμως και αν αποδεχθεί κανείς την παραπάνω λογική, τότε οι αποδιδόμενοι στους δήμους πόροι για το 2013 - μαζί με τη ΣΑΤΑ, την ειδική επιχορήγηση των δήμων που προβλέπει ο Προϋπολογισμός 2013, ύψους 312,9 εκ. ευρώ, καθώς και την απόδοση της δόσης των παρακρατηθέντων ύψους 213,9 εκ. ευρώ - ανέρχονται στα 2.881,8 εκ. ευρώ, ενώ το 2012 οι πόροι προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση ανέρχονται σε 3.221,6 εκ. ευρώ. Άρα ακόμη και με αυτόν τον υπολογισμό, το 2013 υπάρχει μείωση των αποδιδόμενων πόρων κατά 340 εκ. ευρώ.

Μερικές ακόμα διατάξεις του μεσοπρόθεσμου που θα ισχύσουν από 1.1.2013 και μπορεί να 'ενοχλούν' δημάρχους και περιφερειάρχες:

Άμεσος περιορισμός του αριθμού ειδικών συμβούλων, αναλογικά με τον αριθμό των αντιδημάρχων). Συγκεκριμένα για 2 αντιδημάρχους αντιστοιχεί 1 σύμβουλος, για έως 4 αντιδημάρχους, 2, για 5 αντιδημάρχους, 3, για 6 αντιδημάρχους, 4, για έως 8 αντιδημάρχους, 5 κλπ....Η Περιφέρειες θα μπορούν να καλύπτουν μόνο 2 θέσεις συμβούλων και καταργούνται παντελώς οι θέσεις δημοσιογράφων..

Πέφτει «μαχαίρι» στις μειώσεις των αιρετών (δημάρχων και περιφερειαρχών) κατά περίπου 22% από 1-1-2013, αφού -βάσει «Καλλικράτη»- διαμορφώνεται με βάση το μισθό του γενικού γραμματέα υπουργείου, ο οποίος από το νέο χρόνο θα είναι 3.450 ευρώ.

Αυτό σημαίνει άμεσα πως η αντιμισθία ενός περιφερειάρχη θα πέσει από τα 4.500 ευρώ που είναι σήμερα στο μισθό του γενικού γραμματέα υπουργείου ή αποκεντρωμένης διοίκησης, ήτοι 3.450 ευρώ.

Σε ένα δήμο από πληθυσμό από 20.000 μέχρι 100.000 κατοίκους (π.χ. Κόρινθος), η αντιμισθία του δημάρχου σήμερα διαμορφώνεται στα 3.600 ευρώ (το 72% των αποδοχών γενικού γραμματέα υπουργείου). Από 1.1.2013, θα διαμορφωθεί στα 2.484 ευρώ.

Σε δήμους με πληθυσμό από 20.000-100.000 κατοίκους , η αντιμισθία των δημάρχων, σήμερα, είναι ισόποση με το 60% των αποδοχών γενικού γραμματέα υπουργείου, ήτοι 2.700 ευρώ. . Από 1.1.2013, θα διαμορφωθεί στα 2.070 ευρώ.

Ανάλογα, διαμορφώνονται και οι μισθοί των αντιπεριφερειαρχών (75% της αντιμισθίας των περιφερειαρχών) και αντιδημάρχων (50% της αντιμισθίας των δημάρχων).

Να σημειωθεί πως την πρώτη μείωση κατά 10% (η επίσημη εκδοχή του υπουργείου, 15% η «ανεπίσημη», όπως έχει πει στην aftodioikisi.gr ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της ΚΕΔΕ, αντιδήμαρχος Έδεσσας Γιάννης Μουτάτογλου) στις αντιμισθίες τους υπέστησαν δήμαρχοι και περιφερειάρχες την 1η Σεπτεμβρίου.

«Πετσόκομα» στην αντιμισθία προέδρων δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων

«Τσεκούρι» πέφτει κυριολεκτικά, με το ΜΣΔΠ, στις αντιμισθίες των προέδρων των περιφερειακών και δημοτικών συμβουλίων που μειώνονται και διαμορφώνονται όχι με βάση σε ποσοστό της αντιμισθίας του περιφερειάρχη ή δημάρχου, όπως ισχύει σήμερα, αλλά κατά 50% με βάση το ποσό που θα παίρνουν μέχρι 31.12.2012. Αναλυτικότερα:

Ενώ μέχρι τις 31.12.2012 η αντιμισθία του προέδρου του περιφερειακού συμβουλίου είναι το 50% επί της αντιμισθίας του περιφερειάρχη, ήτοι 2.250 ευρώ, από 1.1.2103 θα είναι το 50% όχι επί της νέας αντιμισθίας των δημάρχων ή των περιφερειαρχών, αλλά με βάση όσα έπαιρναν στις 31.12.2102, δηλαδή 1.125 ευρώ.

Στο ίδιο μήκος κύματος, κινείται και η μείωση στην αντιμισθία προέδρου δημοτικού συμβουλίου. Έτσι, για παράδειγμα, σε ένα δήμο με πάνω από 100.000 κατοίκους, ενώ μέχρι τις 31.12.2013 θα παίρνει το 40% της αντιμισθίας του δημάρχου, δηλαδή 1.800 ευρώ, από 1.1.2013 θα λαμβάνει το 50% της αντιμισθίας που θα έχει μέχρι το τέλος του χρόνου, και όχι το 50% της νέας, μειωμένης αντιμισθίας του δημάρχου, ήτοι 900 ευρώ.

Μηδέν αποζημίωση για τα μέλη δημοτικού συμβουλίου και επιτροπών

Επίσης, σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο, από 1.1.2013, τα μέλη των δημοτικών συμβουλίων, των οικονομικών επιτροπών των δήμων, των επιτροπών ποιότητας ζωής και των λοιπών επιτροπών των δημοτικών συμβουλίων των δήμων, καθώς και των διοικητικών επιτροπών του άρθρου 164 του ν.3852/2010 (Α' 87) δε λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των ανωτέρω οργάνων.

Νέο καθεστώς για υγειονομικά, ασφαλιστικά

Παράλληλα αναφορικά με τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα «οι δήμαρχοι διατηρούν το καθεστώς υγειονομικής περίθαλψης στο οποίο υπάγονταν πριν την εκλογή τους στις ανωτέρω θέσεις, οι δε αναλογούσες κρατήσεις, υπολογίζονται επί της αντιμισθίας που λαμβάνουν, βαρύνουν τους ίδιους και αποδίδονται, ανά μήνα, στον οικείο φορέα.».

Επιπλέον, από 1.1.2013 οι συντάξεις των αιρετών οργάνων των ο.τ.α. α' και β' βαθμού που λαμβάνουν και δεύτερη κύρια σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το Δημόσιο, μειώνονται κατά 20%, ενώ το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται σε 30% εάν λαμβάνουν και τρίτη σύνταξη συμπεριλαμβανομένης και της βουλευτικής ή της χορηγίας.

Επίσης, ο χρόνος ασφάλισης σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα καθώς και στο Δημόσιο δεν μπορεί να χρησιμεύσει για τη θεμελίωση ή την προσαύξηση βουλευτικής σύνταξης ή σύνταξης αιρετού οργάνου των ο.τ.α. α' και β' βαθμού.

Τέλος, η εξ ιδίου δικαιώματος σύνταξη για όσα από τα πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης θα θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την 1.1.2013 και μετά, καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους, με εξαίρεση όσα από αυτά είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα κατά ποσοστό 67% και άνω.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου