Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012

Πρόσληψη μελών ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Κόρινθο και Τρίπολη)

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα εκδίδουν προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μέλη ΔΕΠ με προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων διάρκειας 60 ημερών.  Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Γραμματεία του αντίστοιχου τμήματος ή τομέα του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Κόρινθος
Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Μία θέση ΔΕΠ στη βαβμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Κουλτούρα με εφαρμογή στην ανάλυση των δημόσιων πολιτικών».


Τρίπολη
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών
Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας».

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Περιφερειακή Οικονομική».

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Γ' αρ. 1278/3 Δεκεμβρίου 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου