Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

Ότι πρέπει να γνωρίζετε για τις γεωργικές σχολές- που λειτουργεί στην Κορινθία

Την Συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, έτσι ώστε τα Τεχνικά Λύκεια να εισάγουν ειδικότητες για επαγγελματίες αγρότες ανακοίνωσε από την βουλή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Τσαυτάρης, απαντώντας σε ερώτηση του Βουλευτή Επικρατείας της Δημοκρατικής Αριστεράς Σπυρίδωνος Λυκούδη σχετικά με την αγροτική οικονομία.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Καθηγητή Αθανάσιου Τσαυτάρη:

"Παρά τις δυσκολίες που έχουμε λειτουργήσαμε 6 γεωργικές σχολές διασκορπισμένες σε όλη την Ελλάδα και μαζί με την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή που βοηθάει στην κατεύθυνση αυτή προωθούμε στοχευμένα κάποιους τομείς και λέμε «έλα εδώ να σου μάθουμε την κτηνοτροφία, την τυροκομία, την μελισσοτροφία ή οτιδήποτε άλλο παραγωγικό υπάρχει». Συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Παιδείας, έτσι ώστε τα Τεχνικά Λύκεια να αποκτήσουν τέτοιες ειδικότητες, δηλαδή να μπορεί να γίνει και επαγγελματίας αγρότης και μεταποιητής για μια καθετοποιημένη επιχείρηση, από το πρόβατο ή την αγελάδα μέχρι το εξαιρετικό του τυρί και ακόμη πιο πέρα".

Οι Γεωργικές Σχολές

Προβλέπεται η δημιουργία Γεωργικών Σχολών σε κάθε Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, ως Δημοσίων Αγροτικών Τεχνολογικών Λυκείων Τριετούς Φοίτησης. Η φοίτηση, η στέγαση και η σίτιση στις γεωργικές σχολές θα είναι δωρεάν για τους Έλληνες πολίτες και για τους πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Κορινθία λειτουργεί γεωργική σχολή στη Νεμέα.

Ως δημόσια Αγροτικά Τεχνολογικά Λύκεια τριετούς φοίτησης υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων λειτουργούν επίσης οι εξής Γεωργικές Σχολές:

Α) Πρότυπη Γεωργική Σχολή «Ανδρέας Συγγρός» με ειδικότητες Επιχειρηματικής Γεωργίας – Αγροτικής Οικονομίας – Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων και Αρχιτεκτονικής Τοπίου και με έδρα την Αθήνα.
Β) Αβερώφειος Γεωργική Σχολή Λάρισας με ειδικότητες Αγροτικών Μηχανημάτων – Ζωοτεχνίας – Ξυλογλυπτικής και Διακοσμητικής Επίπλου και με έδρα τη Λάρισα.
Γ) Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων με ειδικότητα Γαλακτοκομίας-Τυροκομίας και με έδρα τα Ιωάννινα.
Δ) Γεωργική Σχολή Νεμέας με ειδικότητα Αμπελουργίας, Οινοτεχνίας και Οινοτουρισμού και με έδρα τη Νεμέα.
Ε) Γεωργική Σχολή Μεσσαράς με ειδικότητες Μεσογειακών και Υποτροπικών Καλλιεργειών – Θερμοκηπιακών Κατασκευών και Καλλιεργειών και με έδρα τη Μεσσαρά της Κρήτης.

Με Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μπορεί να ιδρύεται μέχρι μια Γεωργική Σχολή σε κάθε Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ως Δημόσιο Αγροτικό Τεχνολογικό Λύκειο τριετούς φοίτησης υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με το ιδρυτικό ΠΔ καθορίζονται:

α) Ο τίτλος και το γνωστικό πεδίο της Γεωργικής Σχολής.
β) Η έδρα της Διοίκησης και των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων.
γ) Ο αριθμός και το διδακτικό αντικείμενο των διδασκόντων.

Σκοπός των Γεωργικών Σχολών είναι η επαγγελματική εκπαίδευση των νέων αγροτών, οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει από το τριτάξιο Γυμνάσιο.
Ο παρεχόμενος από τις Γεωργικές Σχολές τίτλος σπουδών ενσωματώνει το Απολυτήριο του Τεχνολογικού Λυκείου, το Πράσινο Πιστοποιητικό στις αντίστοιχες με το γνωστικό πεδίο της Σχολής ειδικότητες του πρωτογενούς τομέα και τα σχετικά με το γνωστικό πεδίο της Σχολής επαγγελματικά δικαιώματα και αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επιδότηση πρώτης εγκατάστασης για νέους αγρότες.
Στις Γεωργικές Σχολές του παρόντος διδάσκουν:

α) Καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι διατίθενται με απόσπαση από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για τη διδασκαλία των μαθημάτων γενικής παιδείας.
β) Υπάλληλοι του Οργανισμού κατηγορίας «Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης», κλάδων ΠΕ και ΤΕ, κατά προτίμηση με αναγνωρισμένο πτυχίο παιδαγωγικής κατάρτισης, για τη διδασκαλία των μαθημάτων ειδίκευσης και πρακτικής άσκησης.

Σε κάθε Γεωργική Σχολή λειτουργούν τα εξής Τμήματα:

α) Εκπαιδευτήριο.
β) Κάθετη μονάδα αγροτικής παραγωγής για την πρακτική άσκηση των μαθητών.
γ) Εργαστήριο Πληροφορικής.
δ) Συμβατική και ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη.
ε) Οικοτροφείο και εστιατόριο.

Οι Διευθυντές των Γεωργικών Σχολών επιλέγονται μετά από εσωτερική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μεταξύ των υπαλλήλων της κατηγορίας «Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης», κλάδου ΠΕ με βαθμό Α΄ και εμπειρία σε θέματα σχετικά με την γεωργική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Κατά την διαδικασία της επιλογής συνεκτιμάται και έχει βαρύνουσα σημασία η εκ μέρους των υποψηφίων κατοχή αναγνωρισμένου πτυχίου παιδαγωγικών σπουδών.
Οι Διευθυντές των Γεωργικών Σχολών διορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, στην οποία περιλαμβάνεται συγκριτική αξιολόγηση των προσόντων των ενδιαφερομένων.
Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση του Οργανισμού συνιστάται και λειτουργεί «Γραφείο Διασύνδεσης και Εμπορίας Γεωργικών Σχολών», το οποίο μπορεί να προβαίνει στην πώληση των προϊόντων που παράγονται από τις Γεωργικές Σχολές της περιοχής ευθύνης του χρησιμοποιώντας το ΑΦΜ και τα φορολογικά παραστατικά του Οργανισμού. Τα έσοδα από τις πωλήσεις των προϊόντων της κάθε Γεωργικής Σχολής εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Οργανισμού και σε ξεχωριστό για κάθε Σχολή κωδικό και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τη συντήρηση και την ανάπτυξη της Σχολής αυτής.
Η φοίτηση, η στέγαση και η σίτιση στις Γεωργικές Σχολές είναι δωρεάν για τους Έλληνες πολίτες. Οι αλλοδαποί σπουδαστές καταβάλλουν τέλος ετήσιας εγγραφής, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
Η κατάρτιση του Προγράμματος Σπουδών αποτελεί ευθύνη:

α) Του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ως προς την διδακτέα ύλη και την έκδοση των εγχειριδίων διδασκαλίας για τα μαθήματα γενικής παιδείας.
β) Του Οργανισμού ως προς την διδακτέα ύλη και την έκδοση των εγχειριδίων διδασκαλίας για τα μαθήματα ειδίκευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης.

Το Πρόγραμμα Σπουδών των Γεωργικών Σχολών εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου