Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

Θέσεις βοηθού ερευνητή και ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Άνοιξε μία θέση βοηθού ερευνητή στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για απασχόληση 9μηνης διάρκειας. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου οικονομικών επιστημών και μεταπτυχιακού διπλώματος στα τραπεζικά ή χρηματοπιστωτικά. Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη ΕΔΩ.
Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ αριθμ. 1153/26-10-2012 τ. Γ`, προκηρύσσεται μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:


ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
(Δ/νση: Πρώην Ανατολικό Στρατόπεδο, 24100 Καλαμάτα, Πληροφορίες: κα.Ντόλου, τηλ. 27210-65116)

-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΑ»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 14.01.2013

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου www.uop.gr (Ανακοινώσεις / Θέσεις Εργασίας), στη Γραμματεία του Τμήματος όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου